GMSL2 Repeater

Repeater board giúp hiệu chỉnh tín hiệu GMSL2, mở rộng phạm vi sử dụng từ cảm biến đến bộ điều khiển bằng cách sử dụng Lattice FPGA, hoặc có thể được sử dụng như Power-over-Coax Injector.

Thông tin kỹ thuật:

  • FAKRA connectors sử dụng rộng rãi trong ngành ô tô
  • GMSL2 với Power-over-Coax
  • Maxim Integrated’s GMSL2 serializer và deserializers
  • Lattice CrossLink FPGA

Thông số PCB:

  • Số lớp: 6
  • Số linh kiện: 382
  • Số tín hiệu: 220

Thách thức:

Việc sử dụng Power-over-Coax GMSL đòi hỏi một stack-up có thể đáp ứng impedance control và độ tải dòng của tín hiệu.

Kết quả:

Chúng tôi đã lựa chọn một giải pháp stack-up tối ưu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm chi phí, bằng cách hợp tác chặt chẽ với nhà sản xuất mạch.