FPGA Accelerator Card

Dự án thiết kế một PCIe accelerator card cao cấp nhằm kết nối mạng tốc độ cao và truy cập nhanh chóng bộ nhớ dung lượng lớn.

Thông tin kỹ thuật:

  • Intel (Altera) Arria 10 GX
  • Broadcom ExpressLane PEX8732 PCIe Switch
  • PCIe Gen3 x16
  • 2xQSFP+ (up to 10Gbps x 4 data rate per QSFP+)
  • DDR3 SO-DIMM
  • 2xChannel of 2×144-Mbit QDR-IV SRAM

Thông số PCB:

  • Số lớp: 16
  • Interstitial Via Holes (IVHs) technology (Layer 1 to 8 and  9 to 16 drill pair)
  • Số linh kiện: 1581
  • Số tín hiệu: 1095

Kết quả:

Chúng tôi thành công tháo gỡ những khó khăn về mặt kỹ thuật như dòng điện cao của FPGA core voltage rail, đưa tín hiệu ra khỏi package BGA có số lượng pin lớn, và tối ưu hóa pinout của FPGA nhờ vận dụng hiểu biết chuyên sâu trong việc thiết kế các PCB phức tạp sử dụng FPGA.

Ngoài ra, chúng tôi sử dụng tính năng thiết kế đồng thời của phần mềm, cho phép 3 kỹ sư phối hợp thực hiện cùng lúc trên tệp dữ liệu, rút ngắn thời gian hoàn thành dự án, đáp ứng tiến độ yêu cầu của khách hàng.